Aanpak

Aanpak Talenten Generator

De Talenten Generator richt zich op teams en individuele medewerkers binnen de context van de veranderende organisatie. Al onze programma’s, of dit nu een reeds ontworpen teamsessie is of een maatwerk interventie, zijn kort en bondig. Wij geloven dat korte en terugkerende interventies meer beklijven in de praktijk dan langdurende meerdaagse trajecten.

Wij steken in op “high-impact” workshops van één dagdeel tot teamsessies van maximaal vijf dagen over een heel jaar. We bereiken hiermee maximale effectiviteit tegen relatief lage kosten. Duurzaamheid, daar staat de Talenten Generator voor!
Om als organisatie duurzaam resultaten te boeken, is het belangrijk “talent” zowel binnen afdelingen en teams alsook bij individuele medewerkers tot ontwikkeling te brengen en in te zetten.

Hierbij gebruiken we graag als metafoor:

het “driepoot krukje”

kvd_driepoot-4kleur

1. blauwe poot: de inhoud / taak
2. rode poot: de mens als individu
3. gele poot: de interactie onderling

Het dynamisch balanceren tussen deze drie belangrijke gebieden binnen een veranderende context is essentieel om een organisatie in zijn geheel vitaal te houden en te laten presteren.

Zeer basaal is dat leidinggevenden en medewerkers actief bekwaam zijn in datgene waar ze voor opgesteld staan. Hiervoor volgen zij programma’s op het gebied van professionele inhoudelijke vaardigheden. Dit is focussen op de taakinhoudelijke kant – de blauwe poot. Het gaat hierbij om kennisachtige trainingen zoals financiën, ICT, marketing opleidingen enz. Deze trainingen verzorgt de Talenten Generator niet.

De Talenten Generator faciliteert de rode en gele pootjes. Deze gebieden blijven vaak ‘in de waan van de dag’ of door ‘bezuinigingen’ onderbelicht. Hoe is het met de leidinggevenden en medewerkers als individuen gesteld – hun mindset, zelfvertrouwen, eigen doelen, kwaliteiten en talenten? Mogen er verschillen zijn? En hoe kunnen teams, leidinggevenden en medewerkers door middel van goede onderlinge samenwerking elkaar in hun talenten versterken, empoweren? De teamsamenwerking!                                                                                                                                                                                         Hoe gebruikt de organisatie en de leidinggevenden hun teams met daarin de onderlinge verhoudingen en eigen talenten en welke gezamenlijke verantwoordelijkheden worden genomen?

Als een van de pootjes van het krukje “ontbreekt of te kort is”, dan is de kans groot dat talent niet goed tot ontwikkeling kan komen en er stil verzuim optreedt – werknemers zijn er wel maar niet volledig effectief – of indien deze situatie zich langer voordoet, gaan mensen afhaken of omvallen. Op een krukje met ongelijke pootjes kun je nu eenmaal niet effectief en ontspannen zitten.

Alle programma’s die de Talenten Generator uitvoert en ontwikkelt zijn gericht op de rode poot en gele poot.

De Talenten Generator heeft hiervoor drie programma series ontworpen. Bekijk deze op de pagina “programma’s” om een idee te krijgen of neem contact met ons op indien maatwerk gewenst is.

 

Wil je opschieten, loop dan alleen. Wil je verder komen, loop dan samen. Onbekend