De Talenten Generator gebruikt je persoonsgegevens en respecteert daarbij je privacy.

Wie zijn de Talenten Generator?

 • Talenten Generator is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens.
 • Talenten Generator bestaat uit: de Connectie BV, den Haag , Buro TOL B.V. , TOLBURGERS & DEGROOD VOF.
 • Het adres van de Talenten Generator is: Beeklaan 433, 2562 BB Den Haag en Willem de Zwijgerlaan 101 2582 EK Den Haag
 • Je kunt contact opnemen met de Talenten Generator op verschillende manieren:
 1. via www.talentengenerator.nl
 2. door te bellen naar onze klantenservice (0653896409 of 0611755522)
 3. door een mail te sturen naar info@talentengenerator.nl
 4. door een brief te sturen naar : Talenten Generator Beeklaan 433 2562 BB Den Haag

Waarom gebruikt Talenten Generator je persoonsgegevens?

Dit doet Talentengenerator om:

 • de diensten te verlenen aan jou zoals teamcoaching en individuele coaching.
 • met jou een overeenkomst te sluiten, aan jou of het bedrijf waar je voor werkt een factuur te sturen en voor de financiĆ«le administratie van Talenten Generator.
 • je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens gebruikt Talenten Generator?

De gegevens van jou als klant van de Talenten Generator (‘Klantgegevens’): Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam en voornamen
 • of je vrouw of man bent
 • beroep en opleiding
 • geboortedatum
 • profiel foto
 • adres, postcode en woonplaats
 • vaste telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Aan wie geeft Talenten Generator jouw persoonsgegevens?

Talenten Generator geeft jouw persoonsgegevens aan niemand door.

Hoe lang bewaart Talenten Generator je persoonsgegevens?

Je klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 6 jaar. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je te kunnen contacten voor toekomstige coachingstrajecten. Indien je hier bezwaar tegen hebt gemaakt, doen wij dit uiteraard niet.

Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

Gebruikt Talentengenerator cookies?

Talentengenerator gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken om persoonlijke instellingen te onthouden.

Doet Talentengenerator aan profilering?

Talentengenerator doet niet aan profilering van jou.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden.
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Heb je nog vragen?

Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met Talenten Generator:

 • Via email: info@talentengenerator.nl
 • Via www.talentengenerator.nl
 • Door te bellen naar onze klantenservice (0653896409 of 0611755522)
 • Door een brief te sturen naar de Talenten Generator, Beeklaan 433 2562 BB Den Haag

Geen reactie ontvangen?

We doen ons uiterste best om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en de afhandeling van je verzoeken. Als we niet binnen 1 maand op je verzoek reageren, dan kun je daarover een klacht indienen bij ons.