aanpak

“Het werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten” is onze focus.

De buitenste cirkelde organisatie – moet antwoord geven op dat wat de omgeving buiten de organisatie vraagt. De visie en de missie. De strategische laag.

De middencirkel teams en afdelingen – en vanzelfsprekend de leidinggevenden hiervan maken de vertaalslag richting zowel hun eigen teams alsook de andere kant op richting de directie en andere afdelingen. De tactische laag.

De binnenste cirkel de individuele medewerkers – spreken hun eigen talenten en verantwoordelijkheid aan om zich te verbinden aan de organisatie en haar doelstellingen. En voeden andersom weer de afdeling en de leidinggevenden, en dus daarmee de organisatie als geheel, met ideeën en initiatieven om tot organisatie brede betere prestaties te komen. De operationele laag.